LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

Evanghelia Duminicii după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului- Mt. 4, 12-17)

"În vremea aceea, auzind că Ioan a fost întemniţat, Iisus a plecat în Galileea. Şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali, ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul, care zice: "Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit". De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia cerurilor."

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu