LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

RUGACIUNEA TINERILOR CARE VOR SA SE CASATOREASCA


Doamne, Dumnezeule al milostivilor şi a toată bunătatea, care plineşti cererile celor ce Te cheamă cu credinţă, ascultă şi nevrednica noastră rugăciune.
Tu vezi că vrem să ne unim vieţile prin căsătorie, Tu vezi dorirea inimilor noastre şi ştii dacă este bună sau este rea.

Dacă este bineplăcut Ţie să luăm asupra noastră crucea căsătoriei, ajută-ne să biruim toate piedicile cu care vrăjmaşul ne necăjeşte. Ajută-ne Doamne, că la Tine este nădejdea noastră.
Dăruieşte-ne pace, dăruieşte-ne linişte şi sănătate sufletească şi trupească.
Fereşte-ne de noroiul desfrâului, fereşte-ne de căderea în poftele trupeşti. Luminează-ne minţile ca să nu fie întunecate de vrăjmaş.
Curăţeşte-ne Tu, ca să nu ne întineze păcatul. Întăreşte-ne să mergem pe calea cea îngustă, ocrotiţi de Preacurata Ta Maică şi de soborul tuturor Sfinţilor.
Să avem o familie în care să strălucească făclia credinţei şi a virtuţilor, şi pruncii noştri să fie călăuziţi aşa cum trebuie pentru a ajunge mădulare vrednice ale Bisericii Tale.
Iar dacă Tu ştii că din anumite pricini nu este mai de folos să părăsim vrerea noastră şi să nu pornim împreună pe drumul căsătoriei, ajută-ne să înţelegem aceasta şi să părăsim voia noastră fără a fi cuprinşi de tulburare sau de deznădejde.
Înaintea Ta, Doamne sunt vieţile noastre. Rânduieşte-ne cu ele precum ştii că este mai bine pentru noi.
Ca văzând grija Ta să îţi mulţumim şi să Te lăudăm până la sfârşitul zilelor noastre.
Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie slavă îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu