LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

Evanghelia la sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului (Luca 10, 37-42, 11, 27-28)

În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a primit în casa ei. Şi ea avea o soră ce se numea Maria, care, aşezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, oare nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Şi răspunzând Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijeşti şi pentru multe te sileşti însă un singur lucru trebuie; iar Maria partea cea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea. Şi, când zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt. Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt şi cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îl păzesc.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu