LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

Nu te poţi ascunde din faţa lui Dumnezeu - Sfântul Nicolae Velimirovici

Dacă fugi de Dumnezeu, El nu va alerga după tine, însă te va aştepta.

Pe orice drum vei apuca, vei întâlni pe Dum­nezeu, însă dacă nu-L vei recunoaşte în timpul întâlnirii, călătoria ta o va conduce nesimţirea, ca pe o plimbare de plăcere prin cimitir. La orice uşă vei bate, Dumnezeu îţi va des­chide. Dacă însă nu-ţi deschide Dumnezeu, nici o uşă nu ţi se va deschide.
Recunoaşterea Dumnezeului Celui viu are, ca cea mai importantă urmare, supremaţia vieţii asupra morţii. Nerecunoaşterea lui Dumnezeu are ca primă grozavă urmare supremaţia morţii asupra vieţii. În primul caz se poate spune că această întreagă strălucire a vieţii prin întuneric se va încheia printr-un incendiu măreţ al vieţii în care va arde moartea.
 În al doilea caz se poate spune că toate aceste violenţe ale morţii asupra scânteilor slabe ale vieţii se vor sfârşi cu întune­ricul de nepătruns şi cu tăcerea în care se va odihni moartea în veşnicie.
Dacă-L elimini pe Dumnezeu din univers, ai şters deosebirea dintre viaţă şi moarte şi ai pre­dat morţii spre nimicirea definitivă totul şi toate, de la un ţărm al timpului şi spaţiului la alt ţărm.
În zadar fugi de Dumnezeu; nu te poţi ascun­de.
El nu va alerga după tine, dar te va aştepta. Insă El nu te va aştepta numai în locul în care L-ai părăsit: El te va aştepta pe toate drumurile şi la toate răscrucile lumii.
Mai uşor vei fugi sub lună decât în jurul lui Dumnezeu. Cu adevărat, mai uşor vei fugi de văzduh decât de Dumnezeu.


Sursa
Bibliazilnic.ro

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu