LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

Să dăm flãmânzilor pâine şi pe cei fără de case să-i aducem în casele noastre

Postind, fraţilor, trupeşte, să postim şi duhovniceşte. Să dezlegăm toată legătura nedreptăţii. Să rupem încurcăturile tocmelilor celor silnice.
Tot înscrisul nedrept să-l desfacem. Să dăm flãmânzilor pâine şi pe săracii cei fără de case să-i aducem în casele noastre; ca să luăm de la Hristos Dumnezeu mare milă.
De este vreo cuviinţă, de este vreo laudă, se cuvine sfinţilor; că sãbiilor şi-au plecat grumajii pentru Tine, Cel ce ai plecat cerurile şi Te-ai pogorât. Vărsatu-şi-au sângele pentru Tine, Cel ce Te-ai micşorat pe Tine însuţi şi chipul robului ai luat. Smeritu-s~au până la moarte, sărăciei Tale urmând. Cu ale căror rugăciuni, după mulţimea îndurărilor Tale, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.
Ca pe nişte fulgere strălucitoare trimiţându-vă pe voi în toată lumea, Iisus, soarele dreptăţii cel înţelegător, a micşorat, cu strălucirile dumnezeieşti ale predicii voastre, întunericul înşelăciunii, văzãtorílor de Dumnezeu Apostoli; şi a luminat pe cei cu viclenie ţinuţi întru întunericul necunoştinţei. Pe Care rugaţi-L să ne trimită şi nouă lumînare şi mare milă.
În dumnezeiescul car al virtuţilor suindu-se Ilie, cu postul fiind luminat, s-a suit spre înălţimea cerului. Acestuia râvneşte, smeritul meu suflet, şi posteşte de toată răutatea, pizma şi vrajba şi de desfătarea cea trecătoare şi îndulcitoare. Ca să scapi de întristarea cea cumplită şi vecuitoare a gheenii, strigând lui Hristos: Doamne, slavă Ţie.
Apostoli dumnezeieşti, rugătorii cei preafierbinţi ai lumii şi ocrotitorii dreptmãritorilor, având puterea îndrăznirii către Hristos, Dumnezeul nostru, rugaţi-L pentru noi, rugămu-ne vouã, preacinstiţilor, ca să trecem lesne vremea cea bunã a postului, şi să luăm harul Treimii celei de o fiinţă. Prealăudaţilor mari predicatori, rugaţi-vã pentru sufletele noastre.
(Fragmente din Liturghia Sfântului Grigorie cel Mare, săvârşită astăzi, miercuri în prima săptămâna a Postului Mare)

Sursa-ortodoxiatinerilor

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu