LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

CINSTIREA SFINTEI CRUCI

„Crucea este steagul si semnul de biruintă al crestinătătii.Crucea e podoaba bisericilor, înfrumusetarea caselor, semnul călătoriilor, rusinarea ereticilor îmbărbătarea crestinilor. Crucea sfinteste bisericile și grumajii credinciosilor, ea pogoară Duhul Sfânt peste omenire, ea goneste diavolii de pe pământ.”
Crucea – spunea părintele arhimandrit Ioanichie Bălan – înseamnă suferință, dar nu suferință care omoară, ci care dă viată. Înseamnă Jertfă care împacă pe om cu Dumnezeu; înseamnă lacrimi care spală păcatele. Crucea înseamnă suferintă – o suferintă din dragoste, fără cârtire, fără murmur; înseamnă sacrificiu pentru binele și mântuirea altora. ”Să păstrăm în inimile noastre și să urmăm cuvintele Mântuitorului Hristos care cheamă: „oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-si ia crucea si să-Mi urmeze” (Mc. 8, 34)

Asadar fiecare să ne luăm crucea aleasă sau rânduită nouă de Dumnezeu și s-o purtăm!
SOTII să poarte crucea căsniciei, născând și crescând copiii în dragostea de Dumnezeu;
FECIORII să rabde crucea înfrânării cu bărbăție;
BOLNAVII să-și poarte crucea durerii cu răbdare, căci lacrimile fără cârtire le vor fi răsplătite.
Fiecare, la locul său să ne purtăm crucea cu răbdare, să nu deznădăjduim ci pururi să ne rugăm zicând: „Crucii Tale ne închinăm Stăpâne, si sfântă Învierea Ta o lăudăm si o mărim”.AMIN

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu