LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

PAZESTE-TE CRESTINE !!!

Eşti om botezat, adică curăţit de necurăţia dintru început şi plivit de buruiana cea străveche.
Necurăţia cea dintru început şi buruiana cea străveche au izvorât din păcatul cel dintru început şi străvechi al strămoşilor.
Oare preţuieşti cum se cuvine mila şi prea-marele dar ce ţi s’a dat prin botez?

Dintr’o cocină murdară, botezul a făcut din tine Biserică.
Dumnezeu S’a arătat în Hristos ca o slugă pentru a curăţi casa ta, pentru a preschimba cocina în Biserica din inima ta.
Oare nu te cuprinde frica de atâta smerenie a Împăratului Împăraţilor?
Şi oare nu te cuprinde frica când vezi pe omul botezat când păcătuieşte?
Ce este păcătosul? Este un sinucigaş inconştient.
Este un om ca orice om, care îşi doreşte viaţa, însă neîncetat agoniseşte moarte întru sine.
Sau: este un om care îşi doreşte sănătate, dar neîncetat ia otravă.
Ai grijă să nu te înşeli.
Curvia se ascunde sub numele dragostei, iubirea de arginţi sub numele chiverniselii, jocurile de noroc sub numele divertismentului, beţia sub numele iubirii de prieteni, iar invidia sub numele dreptăţii şi egalităţii.

O, fiii mei, aveti grijă să nu va lasati înşelati !!de tot tâlharul ce vine la uşă si strigă: Eu sânt binefăcătorul şi prietenul tău.
Păzeşte-te crestine să nu te înşele glăsuirea lui... şi nu deschide uşa sufletului tau.AMIN

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu