LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

Rugăciune către Sfânta Muceniţă Filofteia

Sfântă Mare Muceniţă a lui Hristos, Filoftee, ne rugăm ţie cu genunchii plecaţi şi cu lacrimi fierbinţi.
 Adu-ţi aminte de neputinţa firii omeneşti, care cuprinde şi împresoară pe tot muritorul, de la naştere tocmai ca mrejele paianjenului.
 Întru aceste mreje fiind căzuţi şi noi, smeriţii, şi neputând scăpa de ele fără ajutorul lui Dumnezeu, te rugăm pe tine să ne fii mijlocitoare către Dânsul. Că El Însuşi te-a preamărit şi te-a trimis în această ţară ca s-o aperi şi s-o păzeşti de toate răutăţile.
Aşa Sfântă Mare Muceniţă a lui Hristos, Filoftee, milostiveşte-te spre lacrimile bătrânilor, spre suspinurile maicilor, spre cererile pruncilor şi spre noi, care cădem cu genunchii plecaţi şi cerem, prin rugăciunile tale cele sfinte, ajutor şi mântuire din supărarile ce ne cuprind.
 Căci ştim, Sfântă Muceniţă, că pentru păcatele noastre pătimim acestea toate, adică: boli, sărăcie, prigoniri de la vrăjmaşi, neploaie la vreme şi alte asemenea rele.
Pentru aceasta cădem la milostivirea ta ca să nu pătimească şi cei nevinovaţi din pricina noastră.
Fie-ţi milă şi roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să strigăm ţie: Bucură-te fecioară, Mare Muceniţă Filoftee. Amin.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu