LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

,,Maica Domnului ne vede si ne aude pe toti!’’


De duminicã seara, Biserica “Sfânta Parascheva” din Vaslui a devenit loc de pelerinaj pentru sute de credinciosi veniti din toate colturile judetului, sã se închine la icoana Fãcãtoare de Minuni a Maicii Domnului. Adusã de la Giurgeni, icoana va rãmâne la Vaslui pânã miercuri seara.

Icoana Fãcãtoare de Minuni de la Giurgeni este unicã în Europa prin faptul cã, fãrã sã sufere nicio minimã renovare, chipul Maicii Domnului capãtã semne noi, la anumite intervale de timp. Astfel, dupã 1995, când mânãstirea a fost reactivatã si oamenii au început sã vinã aici în numãr foarte mare, icoana, una simplã initial, a început sã se schimbe. Astfel, Maicii Domnului i-a apãrut un al treilea ochi, iar mai apoi, au mai apãrut alti doi si o altã gurã. Mântuitorului i-a apãrut o treia ureche.
Toate acestea le-am aflat de la preotul-cãlugãr Metodie, slujitor al mânãstirii Giurgeni. Explicatii stiintifice nu existã, dar, cel mai probabil, Maica Domnului ne dã de înteles cã ne aude, cã ne vede si cã se roagã pentru fiecare din noi.
La fel de minunatã este si prezenta Icoanei printre vasluieni, în conditiile în care multi preoti, din alte judete din tarã au dorit sã o aibã în mijlocul comunitãtilor în care slujesc, însã de fiecare datã intervenea ceva si Icoana rãmânea la locul ei. Din clipa în care preotul Bãdãrãu a solicitat acest lucru, totul a mers de la sine, fãrã nicio opreliste, asta însemnând cã Maica Domnului si-a dorit sã fie aici, acum.
Sute de vasluieni se închinã la Icoanã zi si noapte
Multi vasluieni merg în pelerinaj la Giurgeni de ani de zile. Aici, slujbele tin pânã în zori si nimeni nu e obosit. Toti credinciosii care merg la Giurgeni spun cã toate rugãciunile lor s-au îndeplinit. Bolnavii s-au ridicat din suferintã, cei pierduti s-au întors pe calea cea dreaptã, iar cei disperati au mai primit o sansã. “Este o minune de la Dumnezeu.
 Eu am fost bolnavã, nici nu mã puteam ridica din pat. Am fost de nouã ori la mânãstire, timp de nouã sãptãmâni, m-a învrednicit Maica Domnului si am trecut pe sub icoanã, timp în care m-am rugat cu ardoare pentru sãnãtate. Acum, mã simt foarte bine, picioarele nu mã mai dor, Maica Domnului m-a salvat!”, a povestit una din credincioasele venite la Sfântã. Biserica “Sfânta Parascheva” este mereu plinã.
 Icoana nu rãmâne singurã nicio clipã. Cu flori si busuioc în mânã, prin fata ei se perindã oameni de toate vârstele si categoriile sociale. “Am fost de douã ori la Giurgeni. Nu m-a ajutat Dzeu sã merg de câte ori trebuia. Nu am fost vrednicã, poate. Oricum, lumea vine si din mare curiozitate. Se spune cã uneori Icoana are trei, alteori cinci ochi. E ceva nemaiîntâlnit. Preotii spun cã e o minune. Nimeni nu a repictat-o si totusi, se vãd clar schimbãrile. Puterea lui Dumnezeu e mare.
Eu am venit sã mã rog pentru sãnãtate, pentru putere de muncã! Mi-as dori ca toatã lumea sã o ducã bine, sã fie fericitã si realizatã, sã depãsim cu fruntea sus nenorocirile care s-au abãtut asupra noastrã. M-am rugat pentru toti cei pe care îi cunosc, pentru cei pe care nu îi cunosc, iar la final m-am rugat pentru familia mea si pentru mine.
 Sunt convinsã cã Maica Domnului se va uita si la mine, pãcãtoasa”, spune o vasluiancã. Atât marti, cât si în cursul zilei de miercuri, aici se tin slujbe, urmând ca în seara ultimei zile, la Vaslui sã ajungã si staretul mânãstirii Giurgeni, arhimandritul Antonie. Pânã atunci, credinciosii sunt asteptati în continuare sã se închine la icoana Fãcãtoare de Minuni.

Sursa ziarul Vremea noua din 10.08.2010

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu