LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

RUGACIUNE CATRE SFANTUL OCROTITOR AL COPILULUI

O, Sfinte al lui Dumnezeu (numele), care te-ai arătat vas ales al Duhului Sfânt, tu, care ai fost rânduit de Ziditorul lumii să fii ocrotitor al acestui copil care îţi poartă numele din clipa în care a devenit fiu al Bisericii, lumi­nându-se cu Sfântul Botez! Nu am cuvinte să laud vieţuirea ta cea sfân­tă, nu mă pricep să-ţi mulţumesc pentru ajutorul pe care i-l dai, dar mărturisesc credinţa mea în puterea ocrotirii tale.
Sfinte, care în chip nevăzut îi eşti pavăză îm­po­tri­va relelor vrăjmaşului, ascultă şi umila mea ce­re­re. Învaţă-l să iubească rugă­ciunea, Biserica, să-şi iubească aproapele. În­vaţă-l să ducă o viaţă cu­rată şi sfântă. Să-i fii alături în toate clipele vie­ţii sale, în toate bucuriile şi necazurile.
Să-i fii povăţuitor tainic până la ultima suflare, iar la Înfricoşătoarea Judecată să mijlo­ceşti la Dumnezeu pentru mântuirea lui ca în vecii ve­ci­lor să Îl slăvească pe Atotputernicul Dumnezeu, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh. Amin.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu