LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

RUGACIUNE PENTRU AJUTOR LA EXAMENE

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumne­zeu cel viu, ajută-l pe copilul acesta (numele) să trea­că cu bine această încercare ce îi stă înainte. Cel ce ne-ai cerut să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii, luminează-l pe robul tău (numele) să înveţe ceea ce trebuie ca să fie bine pregătit la examenul care îl aşteaptă.
Tu ştii ce e bine şi ce e rău. În mâinile Tale sunt vieţile noastre. Noi, crezând că este de folos acestui copil să iasă încununat din această încercare, Te rugăm să arăţi şi de această dată puterea ajutorului Tău. Dar să nu fie după voia noastră, Doam­­ne, ci după voia Ta cea sfântă, că Tu îl iu­beşti mai mult decât noi şi ştii ce-i este cu adevărat de folos.
Doamne, ajută-l pe robul Tău (numele) să nu caute gloria lumească, ce este degrab trecătoare, ci să caute vieţuirea curată şi sfân­tă, ca să dobândească Împărăţia cerurilor.
Vieţile oamenilor sunt pline de încercări. Ce fo­los vom avea dacă vom câştiga bunătăţile vre­mel­nice, de nu le vom dobândi şi pe cele veşni­ce? Ce folos vom avea de ne va lăuda lumea aceasta, dacă faptele noastre nu sunt bineplăcute tie?
Ajută-ne, Dumnezeule, ca numai la Tine să căutăm împlinirea noastră şi să preaslăvim în vecii vecilor Numele Tău cel Sfânt. Amin.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu