LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

RUGACIUNEA NASILOR PENTRU FINUL DE BOTEZ

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu Care ne-ai rânduit să fim părinţi duhovniceşti ai acestui co­pil, dăruieşte-i lui darurile Tale cele bogate. Dă­ru­ieşte-i lui înţelepciune, dragoste, sănătate trupească şi sufletească. Dăruieşte-i lui să sporească în virtute, să-şi iubească aproapele şi să săvâr­şeas­că numai ce este bineplăcut Tie.
Doamne, noi nu avem pricepere să-l călău­zim cum se cuvine pe drumul credinţei. Călău­zeşte-l pe el ca un bun şi iubitor de oameni, iar pe noi luminează-ne să-i putem da sfătuirea potrivită.
Dă-ne, Doamne, să-l iubim cu dragoste curată şi sfântă. Să nu căutăm pentru el numai bucurii trupeşti, care sunt degrab trecătoare, ci să-l aju­tăm să agonisească darurile duhovni­ceşti, care nu se vor lua de la el.
Doamne, dacă din lucrarea vrăjmaşului va fi biruit de păcat, atunci să ne luminezi pe noi ca să-l ajutăm să se ridice. Tu l-ai dat în grija noastră, Tu să ne călăuzeşti cum să-l ajutăm să îşi re­vi­nă degrabă.
Ajută-ne, Dumnezeule, ajută-ne. Că Tu eşti Cel ce rânduieşti mântuirea noastră şi Tie slavă Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu