LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

RUGACIUNE PENTRU COPIII CARE SE AFLA IN CALATORIE

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti Calea, Adevărul şi Viaţa, şi ai călătorit împreună cu cei doi ucenici care mer­geau la Emaus, Însuţi, Stăpâne, călătoreşte şi cu copilul acesta, bine­cu­vântând călătoria sa. Trimite-i înger păzitor ca oarecând lui Tobie, ca să-i fie povă­ţui­tor şi să-l pă­zeas­că nevătă­mat de toată întâmpla­rea cea rea, pentru ca să se întoarcă cu pace, să­nă­tos trupeşte şi sufle­teşte.
Tu, Cel ce niciodată nu Te desparţi de robii Tăi, nu Te despărţi nici de copilul acesta (nu­me­le). Tu, Care ai zis: „Eu sunt cu voi până la sfâr­şi­tul veacurilor“, fii cu acest copil până la ultima lui suflare.
Ajută-l să nu cadă în ispita vrăjmaşului şi să se întoarcă din drumul său simţind ajutorul Tău şi cunoscând harul Tău, ca să laude şi să slăvească Numele Tău cel Sfânt. Amin.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu