LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

RUGACIUNEA SOTILOR CARE NU AU COPII

„Doamne, nu plăcerea mea o caut, luând pe femeia mea, ci o fac cu inima curată. Bine­voieşte de a avea milă de ea şi de mine şi a ne duce îm­pre­ună până la bătrâneţe“, s-a rugat Tie Tobie, iar Tu i-ai umplut casa de bine­cuvântare şi i-ai dă­ruit copii ca răspuns la cererile sale.
Doamne, pustii sunt casele fără copii, şi triste inimile soţilor care nu au urmaşi. Chiar dacă nu avem credinţa drepţilor care pentru rugăciunile lor s-au învrednicit să aibă copii, pentru mila Ta cea nemăsurată nu ne lăsa, Atotputernice Doam­ne, ci vezi suspinul inimilor noastre.
Umple-ne casa de bucuria pe care o aduc co­piii, iar pe noi întăreşte-ne ca să îi creştem pe ei cu dragoste şi înţelepciune în dreapta credinţă, spre slava Numelui Tău şi a Sfintei Tale Biserici. Amin.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu