LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

RUGACIUNE PENTRU COPILUL NOU NASCUT

Doamne Iisuse Hristoase, Care ne-ai dă­ruit acest copil, rânduieşte precum ştii intra­rea lui în rândul celor drept-credincioşi care au fost luminaţi prin Sfântul Botez. Doamne, dăruieşte-i să­nă­tate şi putere acestui prunc, Tu, Care ai fost crescut cu grijă de către Preasfânta Fecioară.
Doamne, să nu vină peste noi mânia Ta şi să nu îngădui ca acest copil să moară nebo­tezat. Să nu sufere acest copil din cauza păca­telor noastre, ci să vadă mila Ta şi dragostea Ta de oameni.
Ocroteşte-l, Doamne, şi dăruieşte-i naşte­rea cea de Sus prin Sfântul Botez, ca să devină fiu al Bisericii Tale.Tie ne rugăm, Stăpâne, trimite peste el lumina binecuvântării cereşti, că Tu eşti Cel ce asculţi rugăciunile noastre şi tie Îţi mul­ţu­mim şi Te slăvim în vecii vecilor. Amin.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu