LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

RUGACIUNEA NASILOR PENTRU FINII DE CUNUNIE

Doamne, Dumnezeul nostru, ai grijă de finii noştri (numele), pe care ni i-ai dat în grijă spre a le fi sprijin în viaţa aceasta.
Dăruieşte-le, Doamne, pace, înţelegere şi dra­gos­te. Binecuvântează casa lor cu toate cele de tre­buinţă. Alungă de la ei toată tulburarea tru­peas­că şi sufletească, toată cearta şi toată tristeţea. Să vină peste ei darul Tău, Doamne.
Dăruieşte-le să iubească şi să păstreze dreapta credinţă, să respecte Biserica şi să ţină rânduielile ei. Să-şi crească urmaşii în frica Ta şi în ascultare de poruncile Tale. Să cunoască finii noştri (nu­me­le) dragostea Ta, Doamne, dar şi mustrarea Ta atunci când calcă pe drumuri greşite.
Călăuzeşte-ne pe noi, Doamne, să ştim cum să-i sfătuim să trăiască în înţelegere şi cum să se ferească de duhul necurat al răutăţii, al mâniei şi al desfrânării. Păstrează patul lor curat de orice întinăciune. Păstrează inimile lor departe de is­pi­tele potrivnicului. Ca bine vie­ţuind, să-Ti mul­ţu­meas­că şi să Te laude până la sfârşitul vieţii lor. Amin.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu