LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

RUGACIUNE PENTRU DEZLEGARE DE PACATE


Îndurate, Bunule şi iubitorule de oameni Doamne, care pentru îndurările Tale, ai trimis în lume pe Unul Născut Fiul Tău, ca să rupă zapisul greşalelor, care au sporit asupra noastră şi să dezlege legăturile celor legaţi de păcat şi să propovăduiascăiertare celor robiţi.

Tu stăpâne şi pe robul Tău (Numele) slobozeşte-l cu bunătatea Ta de legătura care este pusă asupra lui, şi-i dăruieşte lui să se apropie cu îndurare, fără de păcat, către Mărirea Ta în toată vremea şi în tot locul şi cu conştiinţă curată să ceară de la Tine Mila Ta cea bogată.

Că Milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie Slavă îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şu Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu