LUMINA FAPTELOR BUNE

Blog ortodox spre zidire sufleteasca

RUGACIUNE PENTRU CEI CE CALATORESC

 Dumnezeule Preabunule şi Multmilostive, Care pe toate le ocroteşti cu mila şi cu iubirea Ta de oameni, mă rog Ţie cu smerenie, ca prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu şi a tuturor sfinţilor Tăi, să mă păzeşti de moarte năprasnică şi de toată năpasta pe mine, păcătosul, şi pe cei încredinţaţi mie şi să mă ajuţi să-l aduc pe fiecare nevătămat după a lui trebuinţă.
Multmilostive Doamne, izbăveşte-mă de duhul cel rău al iuţelii nesăbuite, de puterile întunericului, de patima beţiei cea aducătoare de nenorociri şi de moarte năprasnică fără de pocăinţă.
Mîntuieşte-mă şi ajută-mă, Doamne, ca să ajung cu cuget curat la adînci bătrîneţe, fără vreun păcat de ucidere sau de schilodire a cuiva din pricina nepurtării mele de grijă, ca să se preaslăvească numele Tău cel sfînt acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

1 comentarii:

Superba rugaciune! Ar trebui inclusa in toate editiile noi ale cartilor de rugaciuni!!!

 

Trimiteți un comentariu